Условия за поръчка и доставка


Сайтът Dicom Computers е със специализирана насоченост електроника и той съдържа оферти за стоки, които са класифицирани по различни характеристики.

Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договор клиента от една страна и от друга Dicom Computers, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите. При поръчката или преди това клиентът се регистрира в Dicom Computers, където задължително посочва “зона за доставка”, в която попада населеното му място, точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка. Посочването на неверни данни при регистрацията прави поръчката невалидна и не обвързва Dicom Computers.

При успешна поръчка, клиентът получава уведомителен e-mail на електронният адрес, който е посочил в регистрацията си. След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

 

Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Dicom Computers започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: След натискане на бутона за окончателно потвърждаване на поръчката и след попълване на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Dicom Computers и натискане на бутона „Финализирай поръчката“.

 

Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

 

Цени

Офертите в сайта съдържат основна информация и снимки на съответните стоки, както и цена с включен ДДС и гаранционен срок.

Цената във всяка оферта се отнася за указаното в офертата количество и не включва цена за доставка. Цените за доставка се изчисляват автоматично при поръчка на стока, като се визуализират и също включват ДДС.

Доставката на продуктите не е безплатна, освен ако това не е изрично отбелязано.

 

Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, отказът от покупка е приложим само за клиенти, които са физически лица / потребители/.

Потребителят има право да се откаже от покупката, направена през онлайн магазина www.dicomcomputers.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която стоката е получена. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително е изпълнено следното условие: Стоката да не е използвана, да няма каквито и да били следи от употреба и да се върне в оригиналната, изцяло запазена опаковка, заедно с всички аксесоари, инструкции за употреба и други документи, които я придружават.

За да се откажете от покупката, следва да уведомите Диком Компютърс с недвусмислено заявление, в което ясно посочвате документа, чрез който е извършена покупката от Диком Компютърс и декларирате, че стоката е в първоначалното състояние на закупуване чрез личния си подпис.

В случай, че потребителят се откаже от договора и условията по отказа от покупка са изпълнени, Диком Компютърс ЕООД ще възстанови всички плащания, които са получени, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Диком Компютърс, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира търговеца за неговото решение за отказ от покупката. Диком Компютърс ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако същият изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя.

Диком Компютърс има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на Диком Компютърс или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Диком Компютърс за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Диком Компютърс преди изтичането на 14-дневния срок.

Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

Последна актуализация: 04 Април 2018 г.