Общи условия


ВНИМАНИЕ!

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

  

Права и отговорности на страните

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани или публично разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел. Възможно е наличието на печатни грешки в предоставената информация

Dicom Computers има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти, се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

Ограничение на отговорността

Dicom Computers, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение за възможността да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица

Наличните препратки от този Сайт към Web сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт и Dicom Computers не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на Dicom Computers. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Сайт с връзка към Web сайта Dicom Computers:

• Може да сочи към съдържанието на Dicom Computers, но не и да го копира.

• Не трябва да представя погрешно отношения с Dicom Computers.

• Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Dicom Computers

• Не трябва да използва логото на Dicom Computers без разрешение.

• Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

 

Използване на софтуер

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера, се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

 

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Dicom Computers не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Dicom Computers си запазва правото да изтрива мнения, които са с обидно съдържание, не са по темата или не са на български език.

 

Промяна на цени на стоки

Dicom Computers има правото да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Dicom Computers има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

 

Гаранции

Стоките, които Dicom Computers предлага, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, продуктите може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. Това ще бъде упоменато в описанието на продукта на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която ще присъстват и точните Условия за гаранцията. Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя.

Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат в посочени сервизи в страната - партньори на Dicom Computers. Транспортът на стоката до сервиза и рискът от повреди по време на транспорт до и от сервиза са за сметка на Купувача, ако не е договорено друго. Стоката трябва да се достави в сервиза в пълна окомплектация и оригинална опаковка, гарантираща безопасното и транспортиране. Стоката може да бъде приета от сервиза само след представяне на четливо и изцяло попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и документ за покупката. Сервизът има право да транcпортира стоката до други сервизи за своя сметка.

 

Извършване на гаранционния ремонт:

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, Сервизът е длъжен по своя преценка да:

- Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно – да я замени с друга от същия модел.

Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия.

- Ако няма същия модел се предлага закупуване на друг модел с доплащане. При изкупуване на дефектна стока, която е без пълната си окомплектация и оригинална опаковка, се извършва приспадане стойността на съответните липси.

- В случай, че не се поправи стоката или не бъде извършена замяна с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора или намаляване на цената.

- Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя й в сервиза.

- По време на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.

 

Получаване на отремонтираната стока:

- Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършения ремонт преди да получи стоката обратно.

- Рекламация по окомплектацията се приема само в момента на получаване на ремонтираната/заменена стока. Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.

- Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, Сервизът може да таксува Клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужване , което се съгласува с Клиента.

- При несъгласие се попълва констативен протокол.

- Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.

 

Рекламация

Рекламации относно закупени от Dicom Computers стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.

 

 

Общи бележки

ДИКОМ КОМПЮТЪРС управлява този сайт от офисa си в България.

Dicom Computers не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Dicom Computers може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

 

Решаване на спорове

Страница на Комисия за Защита на Потребителите - www.kzp.bg

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС) - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 

Последна актуализация: 04 Април 2018 г.